Rodzaje Przekazów Pieniężnych

Rodzaje Przekazów Pieniężnych

Wysyłka pieniędzy z

Wysyłka pieniędzy do

Dostepne Rodzaje Przekazów Pieniężnych

Przekazy na Rachunki Bankowe

Bezpiecznie i niezawodnie, wykonamy przelew na dowolny rachunek bankowy!

  • Nadawca przekazu podaje tylko numer rachunku, na którym bank ma zapisać przekazaną kwote (bez konieczności podawania kodów SWIFT!)
  • Przekazy walutowe (USD, EUR) lub złotówkowe (PLN)
  • Przekazy na rachunki prowadzone w EURO mogą być wysyłane do banków w krajach, które należą do SEPA (Single Euro Payments Area).

Jeżeli rachunek walutowy odbiorcy prowadzony jest w walucie innej niż waluta przekazu, to przeliczenie na walutę rachunku następuje po kursie banku, który prowadzi ten rachunek.

Przekazy Gotówkowe

Szybkie i wygodne, ekspresowe przekazy gotówkowe to nasza najpopularniejsza usługa!

  • Wypłacane następnego dnia roboczego.
  • Przekazy walutowe wypłacane są w oddziale PKO Bank Polski SA wybranym przez nadawcę w dolarach amerykańskich (USD).

Po aktualne opłaty oraz dodatkowe informacje prosimy dzwonić na numer 1-888-273-0828