Rodzaje Przekazów Pieniężnych

Rodzaje Przekazów Pieniężnych

Wysyłka pieniędzy z

Wysyłka pieniędzy do

Dostepne Rodzaje Przekazów Pieniężnych

Dostawa Czeku lub Gotówki

Jako jedyna firma dostarczamy czeki lub gotówke do domu odbiorcy. Nasz kurier dotrze do każdego zakątka Polski!

  • Czeki U.S. Money Express realizowane są w oddziałach PKO Bank Polski SA w formie wypłaty w dolarach amerykańskich (USD).
  • Przekazy gotówkowe dostarczane są w dolarach amerykańskich (USD) lub w złotych polskich (PLN) zgodnie z życzeniem nadawcy. Gwarantujemy najlepszy kurs wymiany.

Przekazy na Rachunki Bankowe

Bezpiecznie i niezawodnie, zrobimy przelew na dowolny rachunek bankowy!

  • nadawca przekazu podaje tylko numer rachunku, na którym bank ma zapisać przekazaną kwote (bez konieczności podawania kodów SWIFT!)
  • Przekazy walutowe (USD) lub złotówkowe (PLN)
  • W bankach PKO Bank Polski SA oraz Bank Pekao SA przekazy walutowe zapisane są na rachunku odbiorcy w pełnej kwocie przekazu. Inne polskie banki mogą potrącić dodatkowe opłaty, zgodnie z ich taryfami opłat.
  • Przekazy na rachunki złotówkowe zapisywane są na kontach zawsze w pełnej kwocie przekazu.

Jeżeli rachunek walutowy odbiorcy prowadzony jest w walucie innej niż waluta przekazu, to przeliczenie na walutę rachunku następuje po kursie banku, który prowadzi ten rachunek.

Przekazy Gotówkowe

Szybkie i wygodne, ekspresowe przekazy gotówkowe to nasza najpopularniejsza usługa!

  • Wypłacane następnego dnia roboczego.
  • Przekazy walutowe wypłacane są w oddziale PKO Bank Polski SA wybranym przez nadawcę w dolarach amerykańskich (USD).
  • Przekazy złotówkowe (PLN) wypłacane są w dowolnym Urzędzie Pocztowym lub w dowolnym oddziale Banku Pocztowego na terenie całej Polski. Gwarantujemy najlepszy kurs wymiany!

Po aktualne opłaty oraz dodatkowe informacje prosimy dzwonić na numer 1-888-273-0828