Transfery Pocztowe

Prześlij Przekaz Pieniężny przez Pocztę

Jak wysłać przekaz pieniężny listownie?

Wypełnij formularz zamówienia i wyślij go listownie wraz z płatnością do jednego z naszych biur:

U.S. Money Express Co.
5395 N. Milwaukee Ave
Chicago, IL. 60630
lub
U.S. Money Express Co.
167 Greenpoint Ave
Brooklyn, NY. 11222


Akceptujemy płatność czekiem bankowym, czekiem personalnym lub money order wystawiony na U.S. Money Express Co.

Po więcej informacji dzwoń: 1-888-273-0828